O stanie placówek oświatowych, służby zdrowia, bezpieczeństwie przeciwpożarowym i publicznym na najbliższej sesji


ZARSZYN24.PL / PODKARPACIE. Podczas kolejnej sesji rady gminy w Zarszynie będą poruszane takie kwestie jak przygotowanie placówek oświatowych do zbliżającego się, nowego roku szkolnego. W porządku obrad znalazł się również punkt o stanie służby zdrowia, bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz publicznym w gminie.

Sesję zaplanowano na 31 sierpnia na godzinę 12.00.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Zarszyn.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zarszyn.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Zarszyn.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2015/2016.

9. Stan przygotowania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zarszyn działek zajętych pod drogę powiatową nr 2206R.

14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie sesji.

sesja zarszyn


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."