XXIV sesja Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018


ZARSZYN / PODKARPACIE. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018.

office-1209640_1280

 

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)  uprzejmie informuję, że  sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień 24 sierpnia  2016 r.  na godzinę 15:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74

 Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zarszyn projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej Jakości Usługi Administracyjne.
  • Zakończenie sesji.

UG Zarszyn


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."