Konfrontacja doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności. Uczniowie ZSCKR na stażu w Dreźnie i Dahlen (ZDJĘCIA)


NOWOSIELCE / PODKARPACIE. Dwudziestu uczniów  z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach wzięło udział w projekcie w ramach programu Erasmus Plus. Nowe doświadczenia i umiejętności zdobywali u naszych zachodnich sąsiadów w Dahlen oraz Dreźnie.

To nie pierwsze zagraniczne doświadczenie uczniów z Nowosielec. Tym razem młodzi adepci architektury krajobrazu, techniki żywienia i gastronomi oraz mechanizacji rolnictwa zgłębiali tajniki zawodu w niemieckich przedsiębiorstwach.

Wyjazdy edukacyjne to nie tylko zdobywanie praktycznej wiedzy kierunkowej, to również wzmacnianie kompetencji kluczowych czy językowych. Dodatkowo inicjatywa wpisuje się w europeizację polskiego kształcenia zawodowego oraz umiędzynarodowienie pracy szkoły w Nowosielcach.

3

Staż zawodowy w porozumieniu z niemiecką organizacją przyjmującą Europa Direkt e.V. zorganizowano w Dreźnie oraz w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Dahlen. Uczniowie spędzili tam cztery tygodnie. Zwieńczeniem praktyk było wydanie właściwych certyfikatów oraz zaświadczeń.

Projekt „Moje wykształcenie – moja szansa!” pozwolił młodzieży na konfrontowanie doświadczeń uczniowskich z rzeczywistością, realiami w Niemczech i porównaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w danym zawodzie z lokalnym rynkiem pracy. Udział w projekcie wpłynął na uświadomienie młodzieży elastyczności i mobilności zawodowej, uaktywnił poszukiwanie inspiracji zawodowych, rozwój kreatywności oraz osobowościowy i mentalny.

W tym miejscu warto także dodać, że do zagranicznych praktyk przygotowuje się już kolejna grupa uczniów. Tym razem doświadczenia zawodowe będą zdobywać w Irlandii.

foto: ZSCKR w Nowosielcach


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."