JUTRO: Sesja budżetowa w gminie Zarszyn


ZARSZYN / PODKARPACIE. Podczas jutrzejszej sesji radni zdecydują o przyszłorocznym budżecie.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie sesji.

28


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."