GMINA ZARSZYN: Radni uchwalili realny budżet, dopasowany do możliwości samorządu


ZARSZYN24.PL / PODKARPACIE. Podczas dzisiejszej sesji radni z gminy Zarszyn uchwalili przyszłoroczny budżet. Spośród blisko 37 mln złotych gmina najwięcej wyda na oświatę i wychowanie,  rodzinę, administracje publiczna i gospodarkę mieszkaniową.

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę budżetową. I tak łączna kwota planowanych dochodów to 35,8 mln złotych. W tym dochody bieżące ustalono na poziomie 31,2 mln złotych zaś majątkowe to 4,7 mln.

Z kolei po stronie wydatków jest blisko 37 mln złotych. Wydatki bieżące to niespełna 29,2 mln złotych zaś majątkowe sięgają 7,8 mln.

W przyszłym roku gmina Zarszyn najwięcej środków przeznaczy na oświatę i wychowanie – 10,2 mln złotych, następnie na rodzinę – 10,1 mln, z czego blisko 6 mln zabezpieczono na świadczenia wychowawcze. Administracja publiczna będzie kosztowała 4 mln, gospodarka mieszkaniowa 3 mln, transport i łączność blisko 2 mln,  z czego na drogi zaplanowano 1,6 mln. Dalej pomoc społeczna – 1,7 mln złotych, a kultura fizyczna 1 mln.

Zaplanowano, że deficyt budżetowy na koniec przyszłego roku sięgnie 1,2 mln złotych i zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Mamy realny budżet, optymalny jak na nasze możliwości – zaznacza Janusz Dębski, wiceprzewodniczący rady gminy w Zarszynie.

Wójt Andrzej Betlej wskazał na najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku. Wśród nich nie zabraknie budowy sieci wodociągowej w Pielni, Odrzechowej i Pastwiskach, boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej oraz podobnego obiektu w Bażanówce. W tym drugim przypadku samorząd będzie starał się o dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ostatnią, przedświąteczną sesję zakończyło wspólnie śpiewanie kolędy oraz łamanie się opłatkiem i życzenia bożonarodzeniowe.


Jeden komentarz do “GMINA ZARSZYN: Radni uchwalili realny budżet, dopasowany do możliwości samorządu”

  1. gugu pisze:

    A Jaćmierz chodników niema:

    Dobre 2 Słabe 1

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."