Otwarcie boiska w Odrzechowej


ODRZECHOWA/PODKARPACIE. W czwartek, 22 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej. Nowy obiekt pozwala rozgrywać mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i siatkówki. Na bieżni znajduje się pięć pasów startowych o długości 70 metrów. Wokół boiska wybudowano również ogrodzenie wraz z oświetleniem. Zadanie zostało zrealizowane w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020. Na realizacje przedsięwzięcia Gmina Zarszyn otrzymała ponad półmilionowe dofinansowane. Koszt całej inwestycji wyniósł 599 262,70 zł, w tym 505 450,51 zł pochodziło ze środków EFRR. Obiekt został wybudowany przez firmę BOGBUD z Rymanowa. Prace wykonywane były w okresie od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r.. Gmina Zarszyn realizowała projekt przy wsparciu partnera, jakim był Ludowy Klub Sportowy Odrzechowa Z okazji otwarcia boiska zorganizowano Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej „Szukamy następców Lewandowskiego”, w którym udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Zarszyn.

 

 

 


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."