W ŚRODĘ SESJA: Radni będą debatować o stanie placówek oświatowych, bezpieczeństwie w gminie i zmianach w budżecie


ZARSZYN / PODKARPACIE. W najbliższą środę 23 sierpnia radni gminy Zarszyn spotkają się podczas kolejnej sesji. W porządku obrad między innymi sprawy oświatowe, bezpieczeństwo oraz zmiany w budżecie. Początek o godzinie 12.00.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy Zarszyn.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o stanie służby zdrowia na trenie Gminy Zarszyn.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zarszyn.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Zarszyn.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2016/2017.
9. Stan przygotowania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań jednostki budżetowej – dotychczasowego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem włączonego do Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań jednostki budżetowej – dotychczasowego Gimnazjum w Zarszynie włączonego do Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr IV/6/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22.12.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/50/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii Gminy Zarszyn do 2020 roku
18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Radny Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie sesji.

z111


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."