WTOREK: Sesja w gminie Zarszyn. O taryfach za wodę, ścieki i śmieci oraz zmiany w budżecie


ZARSZYN / PODKARPACIE. We wtorek 7 listopada zaplanowano sesje w gminie Zarszyn. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00.

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 • Interpelacje radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dla gospodarstw domowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku”.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie sesji.

 

????????????????????????????????????


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."