REKLAMA

GMINA ZARSZYN: Wstrzymano prace przy żłobku. Samorząd rozwiązał umowę o dofinansowanie

GMINA ZARSZYN / PODKARPACIE. W gminie Zarszyn powstaje żłobek samorządowy. To pierwsza taka inwestycja w powiecie sanockim. Do tej pory samorządy proponowały młodym rodzicom przedszkola, natomiast żłobka należało szukać w Sanoku. Niestety, inwestycja napotyka pewne problemy. Zamiast otwarcia instytucji początkiem 2019 roku, gmina musiała rozwiązać umowę z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i przełożyć finał realizacji projektu na koniec bieżącego roku.

 

Żłobek Samorządowy powstaje w budynku dawnego punktu katechetycznego w Nowosielcach. Gmina Zarszyn nabyła obiekt z własnych środków w listopadzie 2017 roku od tamtejszej Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

Budynek wraz z działką zakupiony został za kwotę 130 tys. zł. Po dokonaniu niezbędnych procedur, w tym wykonaniu projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia wykonawcy, przystąpiono do realizacji projektu – mówi Magdalena Gajewska, nowy wójt gminy Zarszyn.

Niestety, jak się okazało pojawiły się problemy z realizacją projektu.

Przetarg na wykonanie inwestycji ogłoszony został 2 sierpnia 2018 r, natomiast zakończenie i oddanie jej, zgodnie z założeniami projektu, miało odbyć się do 20 listopada 2018 r. Prace budowlane rozpoczęto 14 września 2018 r.

Wraz z upływem czasu stwierdzono, że istnieje ryzyko nie zakończenia inwestycji w zaplanowanym terminie, a co za tym idzie, nie wywiązania się z umowy w ramach programu dotacyjnego Maluch+ 2018 – podkreśla pani wójt.

Dlatego też końcem października wykonawca robót zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu wykonania prac budowlanych. Zamawiający – czyli gmina Zarszyn – przychylił się wówczas do wniosku przedłużając termin wykonania robót do 20 grudnia ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania robót i zagrożony termin zakończenia inwestycji gmina Zarszyn zwróciła się w dniu 14 listopada 2018 r. do Wojewody Podkarpackiego o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 29 marca 2019 r. W dniu 19 listopada 2018 r. Wojewoda Podkarpacki w piśmie zwrotnym nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu proponowanego przez gminę Zarszyn. Informując, że nie zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2018 r. skutkować będzie utratą dotacji na rzeczone zadanie, gdyż warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2018 – kontynuuje Magdalena Gajewska.

Budynek dawnego punktu katechetycznego w Nowosielcach gmina Zarszyn kupiła od parafii w 2017 roku. To tutaj powstaje gminny żłobek

Projekt rozpoczęto za kadencji poprzedniego włodarza. Zaprzysiężenie nowej pani wójt miało miejsce 19 listopada.

Dzień później rozpoczęłam pracę dla naszej gminy. Zastałam wówczas taki, a nie inny stan faktyczny dotyczący realizacji tej inwestycji. Dlatego podjęłam niezbędne działania w celu ratowania projektu przed widmem utraty dotacji. Poprosiłam w trybie pilnym o spotkanie z Wojewodą Podkarpackim, aby rozważyć wszystkie możliwości odnośnie wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji. Analizując stan faktyczny postępu robót budowlanych oraz mając na uwadze upływający czas ustalono, że dokończenie inwestycji do końca bieżącego roku nie jest możliwe – wyjaśnia wójt gminy Zarszyn.

W tym miejscu należy dodać, że samorząd nie musiał zwracać datacji. Na tym etapie realizowano projekt ze środków z budżetu gminy, nie zostały przelane środki od wojewody.

– Co więcej analiza sytuacji finansowej gminy Zarszyn wskazywała na to, ze nie jesteśmy w stanie z własnych środków dokończyć rozpoczętej inwestycji. Wynika to z faktu, że utrata dofinansowania w wysokości 520 tys. zł. oraz środków na bieżące funkcjonowanie żłobka przez okres trwałości projektu stanowi poważne uszczuplenie finansów gminy. Dalsza realizacja zadania z pominięciem dotacji nie leży w interesie publicznym. Wpłynęłaby również na pogorszenie stanu finansów gminy i konieczność zaniechania realizacji innych ustawowych zadań gminy. Ponadto bieżące funkcjonowanie żłobka bez wsparcie zewnętrznego znacząco obciążyłoby budżet zarówno Gminy jak i rodziców dzieci, które korzystały by ze żłobka. Te przesłanki spowodowały, że zadecydowano o rozwiązaniu umowy z Wojewodą Podkarpackim, oraz co za tym idzie, z wykonawcą – precyzuje Magdalena Gajewska.

Jak informuje pani wójt, zgodnie z ustaleniami z wykonawcą, do końca roku wykonano zabezpieczenie budynku przed okresem zimowym. Przed świętami został złożony wniosek w ramach nowego naboru programu Maluch+ 2019.

Na edycję 2019 w skali całego kraju przeznaczono 450 mln zł. Program Maluch+ 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Terminy składania wniosków minął 28 grudnia. Natomiast wyniki konkursu powinny być wiadome do 28 lutego 2019 r.

W tym miejscu warto dodać, że w nowej placówce zlokalizowanej w Nowosielcach znalazłoby się miejsce dla 26 maluchów z całej gminy Zarszyn oraz z ościennych miejscowości. W adaptowanym budynku ma funkcjonować m.in. sala zabaw, szatnie, suszarnia, wózkarnia, kuchnia czy winda osobowo-towarowa.

Koszt całkowitego remontu to ponad milion złotych. Na roboty budowlane przeznaczono 980 tys. zł, zaś na wyposażenie (m.in. na krzesełka, stoliczki, bujaki, leżaki, materace i zabawki) blisko 100 tys. zł.

 

14-01-2019

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.