REKLAMA

ZARSZYN 24.PL: Przede wszystkim modernizacje domów ludowych i strażaka. Fundusz sołecki w gminie Zarszyn na półmetku

ZARSZYN24.PL / PODKARPACIE. W tym roku większość sołectw w gminie Zarszyn postawiła na modernizacje domów ludowych oraz domów strażaka. Wśród zadań znalazły się również drobne prace przy remizach OSP, sprzęt sportowy czy powstający parking w Długiem nad Pielnicą.

Fundusz sołecki w gminie Zarszyn realizowany jest od 2010 roku.

Wyjątek stanowił tylko rok 2013, kiery rada gminy Zarszyn w drodze uchwały nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki – mówi Andrzej Betlej, wójt gminy Zarszyn.

Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy wydzielone przez radę gminy do dyspozycji mieszkańców sołectwa. Wylicza się je na podstawie określonego wzoru, który podaje ustawa o funduszu sołeckim. Środki przysługujące danemu sołectwu uzależnione są od ilości jego mieszkańców, dochodów bieżących gminy oraz od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy wg danych ustalonych przez Prezesa GUS.

Jak wygląda procedura rozdzielania pieniędzy dla sołectw?

Na początek wójt, burmistrz czy prezydent miasta do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości środków, jakie przypadają danemu sołectwu. Z kolei warunkiem przyznania ich jest złożenie przez sołectwo odpowiedniego wniosku.

Taki dokument uchwala zebranie wiejskie organizowane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach przyznanych środków finansowych wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Aby wniosek mógł zostać uwzględniony w budżecie gminy musi trafić do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do 30 września poprzedniego roku.

Blisko 280 tysięcy na potrzeby sołectw

W tym roku w gminie Zarszyn fundusz sołecki wygląda następująco:
Bażanówka, Długie, Nowosielce, Odrzechowa, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn – 29 306,30 złotych;
Jaćmierz – 22038,33 zł
Posada Jaćmierska – 20748,86 zł
Jaćmierz Przedmieście – 13656,73 zł
Pastwiska – 12806,85 zł.

2229

Zadanie jakie zaplanowano do wykonania w poszczególnych sołectwach to w głównej mierze modernizacje domów ludowych, domów strażaka, wsparcie dla remiz OSP, sprzęt sportowy czy parking.
I tak w Bażanówce już zakupiono sprzęt sportowy dla Orlików. Natomiast zadania, które w tym roku będą sfinalizowane to także wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka, wewnątrz kinkietów i lamp oświetleniowych w sali widowiskowej i pomieszczeniu kuchennym. Zaplanowano również remont schodów i toalet w budynku, zaś przed nim ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu.

W Długiem trwa budowa parkingu na działce przy Pielnicy. Natomiast OSP może poszczycić się nowymi drzwiami do remizy.
W Domu Ludowym w Jaćmierzu jest już klimatyzacja, zaś zadanie pozostałe do wykonania to zakup stołów do budynku.
Jaćmierz Przedmieście czeka na zrealizowanie kilku inwestycji w ramach funduszu sołeckiego. Wśród nich są wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego, wykonanie barierki przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegołapów, a także zakup nowych regałów i kotary oraz bieżące remonty i środki czystości (konserwacja Domu Ludowego).

W Nowosielcach mieszkańcy doczekali się klimatyzacji w Domu Ludowym. Trwa tam montaż urządzeń.
W Odrzechowej już wymieniono drzwi wejściowe i garażowe w budynku OSP. Przed realizacją jest natomiast remont schodów wejściowych do Domu Kultury oraz przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia.

W Pastwiskach z funduszy sołeckich zakupiono namioty ogrodowe – pawilony oraz naczynia do kuchni w Domu Ludowym. Przed sołectwem jeszcze niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego.
W Pielni nowej szaty doczekał się korytarz w Domu Strażaka. Zakupiono i zamontowano także barierki chromoniklowe i narożniki. Obecnie trwa również remont i wyposażanie kuchni w budynku oraz zainstalowanie monitoringu także w amfiteatrze i szatni sportowej.

W Posadzie Zarszyńskiej zmodernizowano instalację elektryczną oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne Domu Strażaka.
Posada Zarszyńska wymieniła drzwi do świetlicy strażackiej. Natomiast inwestycje do zrealizowania to wymiana okien w budynku Domu Ludowego oraz nowa kuchnia gazowa.

W Zarszynie wszystkie środki przyznane w funduszu sołeckim przeznaczono na budowę oświetlenia placu zabaw.

26-07-2016

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.