REKLAMA

11 – 13 STYCZNIA: Posiedzenie Sejmu (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja.

Porządek dzienny 70. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2023 r. (środa-piątek).

Początek obrad 11 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.
– sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r.
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej.
– uzasadnia Minister Cyfryzacji.

5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Komunikacji Elektronicznej.
– uzasadnia Minister Cyfryzacji.

6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
– uzasadnia poseł Anna Milczanowska.

7. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz.
– sprawozdawca poseł Zbigniew Dolata.

8. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Arkadiusza Mularczyka.
– sprawozdawca poseł Piotr Uruski.

9. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Moniki Falej.
– sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Ryszarda Gajownika, reprezentowanego przez adwokat Agnieszkę Michalak-Niedziułkę, z dnia 30 listopada 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Skwarka.
– sprawozdawca poseł Zbigniew Babalski.

11. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Krystyny Pawłowicz, reprezentowanej przez adwokata Artura Wdowczyka z dnia 10 października 2022 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Treli.
– sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

12. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Konrada Dulkowskiego i Rafała Gawła, reprezentowanych przez adwokat Magdalenę Spisak, z dnia 16 lutego 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Czarnka.
– sprawozdawca poseł Janusz Śniadek.

13. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku.
– sprawozdawca poseł Dominika Chorosińska.

14. Pytania w sprawach bieżących.

15. Informacja bieżąca.


Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (druki nr 2844 i )
– sprawozdawca poseł Kazimierz Choma.

2. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o poselskim projekcie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

5. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Systemie Informacji Finansowej.

7. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

3. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej.

4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

5. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

6. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

***

1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postępu w spełnianiu kamieni milowych wymaganych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi europosła Bogdana Rzońcy na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w dniu 12 września 2022 r. dot. procedury wyjścia z Funduszu Odbudowy przez rząd PiS.

fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński.

 

11-01-2023

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.