REKLAMA

ASAN pomaga „dowiedzieć się i zrozumieć”

Niniejszym mamy przyjemność poinformować, że sanockie Stowarzyszenie ASAN podpisało umowę i wkrótce rozpocznie realizację inicjatywy lokalnej pod tytułem „Wiedzieć i rozumieć” w obszarze ekonomii społecznej w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie” . Wartość całego projektu wynosi 10580 zł, z czego kwota dofinansowania to 9000 zł.

Realizacja projektu obejmować będzie trzy główne działania:

  • wsparcie rodziców dzieci z autyzmem poprzez przekazanie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum ASD w czasie dwóch spotkań szkoleniowych,
  • doposażenie Stowarzyszenia ASAN w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności szkoleniowej,
  • stworzenie odpłatnej oferty szkoleniowej dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem.

Zaplanowane działania projektowe skierowane są głównie do rodziców dzieci, które stosunkowo niedawno otrzymały diagnozę autyzmu, do osób potrzebujących podstawowej, ale rzetelnej wiedzy i wsparcia w tym zakresie. Realizacja inicjatywy zakończy się w październiku, wtedy też poinformujemy o osiągnięciu założonych rezultatów i celów. Będzie to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie ASAN, ale z pewnością nie ostatni. Naszym celem jest działalność szkoleniowa, diagnostyczna i terapeutyczna skierowana głównie do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Zakupione w ramach projektu wyposażenie pozwoli nam na wypełnianie naszych celów statutowych oraz umożliwi świadczenie bezpośredniej pomocy i wsparcia na rzecz osób z ASD i ich rodzin. Szczegóły dotyczące projektu wkrótce na naszej stronie Facebook.

materiały nadesłane

04-09-2019

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.