REKLAMA

Czy jechaliście już w Bieszczady nową obwodnicą Sanoka? (VIDEO, FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Trwają ostatnie prace przy budowie obwodnicy Sanoka. Historyczna i strategiczna dla miasta i regionu inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku. Zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej przedstawiciele zaprosili dziś dziennikarzy i operatorów, aby utrwalić jeden z pierwszych przejazdów nową drogą. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz video.

  Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka długości 7 km   Kalendarium:

1. 30 sierpnia 2013 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

2. 10 lipca 2014 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej

3. 30 września 2014 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka

4. 9 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o.)

5. 21 lipca 2017 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

6. 31 lipca 2017 r. – przekazanie placu budowy

7. 9 sierpień 2017 r. – rozpoczęcie prac budowlanych

8. 1 października 2018 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).

9. 7 kwietnia 2020 r. – przewidywana data zakończenia robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r.)

Dane szczegółowe:

1. Całkowita długość drogi: 6,7 km

2. Wykupione działki: 803 szt.

3. Zrealizowane obiekty inżynierskie:

– mosty: 8 szt.

– wiadukty: 4 szt.

– przepusty: 18 szt.

4. Całkowita ilość MMA do wbudowania: 71 300,00 ton

5. Całkowita ilość betonu do wbudowania: 18 500,00 m3

6. Całkowita ilość wykorzystanej stali: 2 400,00 t

7. Ilość wbudowanych pali: 1 262 szt.

(łączna długość pali): 8,7 km

8. Łączna ilość nasypów: 799 020,00 m3

9. Łączna ilość wykopów: 987 781,00 m3

10. Łączna ilość przebudowanych sieci :

– sieć gazowa: 1,4 km

– sieć energetyczna: 9,8 km

– sieć kanalizacyjna: 8,4 km

– sieć wodociągowa: 2,1 km

11. Wysokość najwyższego nasypu: 13,91 m

12. Głębokość najgłębszego wykopu: 16,19 m

Zaawansowanie robót

Zaawansowanie robót z robotami w toku wynosi 92%, w tym:

 •  robót drogowych 85 % (zaawansowanie prac drogowych na trasie głównej wynosi 96,85%)
 • robót mostowych 96,67 %
 • robót branżowych 86,38 %

Warstwa ścieralna – zaawansowanie 96%.

Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne, warstwa ścieralna na drogach poprzecznych.

Ciekawostki:

Ilość betonu:

Zakładana ilość betonu do wbudowania to 18 500 m3, przy założeniu że 1m3 betonu waży średnio 2,3 t to 18 500 m3 x 2,3 t = 42 550,00 t.

Waga Statuy Wolności wynosi 229 ton, czyli z betonu użytego na budowie można by było otrzymać 185 sztuk Statuy Wolności.

Ilość stali:

Ażurowa konstrukcja kratowa wieży waży Eiffla 7 300,00 t.

Stal wykorzystana na kontrakcie waży 2 400,00 t, a zatem przy budowie obwodnicy wykorzystano około 30% (wagowo) wieży Eiffla.

Ilość gruntów skalistych:

Łączna ilość wykopów w gruntach skalistych wyniosła 565 000,00 m3

Przy założeniu, że 1m3 skały waży około 1,7 t: 565 000,00 m3 x 1,7 t = 960 500,00 t

Średnia ładowność wagonu wynosi 60 t co oznacza, że do przewiezienia skały wykorzystano by 16 tys. wagonów.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Całkowita długość obwodnicy wynosi 6699,14 m. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:

 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
 • budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
 • budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
 • budowę elementów odwodnienia;
 • budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

źródło: GDDKiA Rzeszów


16-10-2019

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.