REKLAMA

Czy spełniłeś już swój obowiązek?

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i jest obowiązkowy. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest spis internetowy, czyli samospis. Spisać można się przy pomocy komputera, tabletu lub telefonu korzystając z aplikacji na stronie: spis.gov.pl. Spisać można się również dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99, wybierając kanał „Spisz się przez telefon”. Dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z tych dwóch metod, na Podkarpaciu utworzono 170 punktów spisowych działających przy Gminnych Biurach Spisowych i 4 zlokalizowane w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie oraz oddziałach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego można w punktach spisowych skorzystać ze stanowiska komputerowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz Stowarzyszenia i Związki działające na rzecz osób niepełnosprawnych zapraszamy do wspólnych akcji spisowych, które są organizowane w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie.

Do 3 maja spisujemy się wyłącznie samodzielnie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną wywiady telefoniczne od 4 maja br. Należy pamiętać, że rachmistrz powinien się przedstawić oraz podać numer legitymacji. Jeżeli respondent ma wątpliwości co do osoby która dzwoni, może potwierdzić tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. Wszelkie próby wyłudzenia danych przez osoby nieuprawnione do przeprowadzenia spisu oraz podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego są przestępstwem i powinny być zgłaszane na policję.

Spisujemy się w miejscu zamieszkania według stanu na 31 marca 2021 godz. 24:00. Spis dotyczy obywateli Polski, stale lub czasowo przebywających w mieszkaniach lub zamieszkałych w pomieszczeniach nie będących mieszkaniami oraz czasowo przebywających za granicą. Obowiązkiem spisowym objęte są także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz cudzoziemcy, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie (tj. w wieku 0 do 17 lat), powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą – przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym.

Każdy kto Spisał się przez Internet, może wziąć udział w loterii GUS. Na osoby, które spiszą się samodzielnie czekają cenne nagrody. W loterii GUS można wygrać samochód osobowy Toyota Yaris Takie jak samochód osobowy czy bony o wartości 1000 lub 500 zł. Aby wziąć udział w loterii wystarczy spisać się online, pobrać 10-znakowy kod i zarejestrować go na stronie loterii. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. Regulamin oraz szczegóły na stronie: loteria.spis.gov.pl.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie nagradza w konkursach spisowych mieszkańców Podkarpacia. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o przebiegu spisu oraz konkursy dla osób, które spisały się samodzielnie. Uczniów szkół ponadpodstawowych interesujących się fotografią zachęcamy do konkursu „Podkarpackie społeczeństwo w obiektywie – dom, rodzina, zawód”. Natomiast studentów mieszkający na terenie Podkarpacia zapraszamy do konkurs: „NSP 2021 – spisz się i podaj dalej”. Na zwycięzców wszystkich wymienionych konkursów czekają atrakcyjne zestawy gadżetów i materiałów promocyjnych. Szczegóły konkursów na stronie: rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy.

Wszystkiego o spisie możemy się dowiedzieć, wchodząc na stronę spis.gov.pl. Ponadto w każdej gminie funkcjonuje gminne biuro spisowe, którego pracownicy udzielą nam niezbędnych informacji dotyczących spisu.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

13-04-2021