REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ zaprasza do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z inkubatora przedsiębiorczości

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Gmina Zagórz zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z inkubatora przedsiębiorczości. Z inkubatora będą mogły skorzystać osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż 3 lata. Oferujemy preferencyjne warunki wynajmu powierzchni.

Zapotrzebowanie powinno zawierać następujące informacje:
  • dane przedsiębiorcy lub osoby zamierzającej podjąć działalność gospodarczą: nazwa, adres, itp.
  • dane kontaktowe: telefon, e-mail
  • zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową (przemysłową lub usługową)
  • rodzaj planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej
Zapotrzebowanie należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu:
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2
  • pocztą elektroniczną na adres: gk1@zagorz.pl

Niniejsze zaproszenie kierujemy w celu rozpoznania potrzeb w zakresie uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

25-02-2021