REKLAMA

GMINA ZARSZYN: Nowe zobowiązania i zmiany w podatkach na najbliższej sesji

ZARSZYN24.PL / PODKARPACIE. W najbliższy piątek w gminie Zarszyn zaplanowano kolejną sesję. Podczas obrad zostanie poruszona kwestia podatków w gminie oraz zaciągania nowych zobowiązań. Początek o godzinie 14.00.

Poniżej pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla gospodarstw domowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zarszynie oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za zasługi dla Gminy Zarszyn”.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie sesji.

1

16-11-2016

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.