REKLAMA

JUTRO: Nowa sieć szkół, zmiany w budżecie i przetargi na grunty gminne podczas sesji

ZARSZYN / PODKARPACIE. W środę 15 lutego w Zarszynie zaplanowano sesję rady gminy. Początek obrad o godzinie 14.00. Radni pochylą się między innymi nad sprawami związanymi z nową siecią szkół, zmianami w budżecie oraz planami odnowy Posady Jaćmierskiej.  

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Zarszyn.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zarszyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu odnowy miejscowości Posada Jaćmierska na lata 2016-2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zarszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zarszyn na 2017 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie sesji.

z111

14-02-2017

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.