REKLAMA

Oferta edukacyjno-szkoleniowa OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W IWONICZU

Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu skierowana jest do młodzieży w wieku 14-18 lat. W Ośrodku znajduje sala konferencyjna, dobrze wyposażony internat, siłownia, sala komputerowa i świetlica środowiskowa. Istnieje możliwość przyjęcia młodzieży niepełnosprawnej. Pobyt w Ośrodku jest całkowicie bezpłatny. Młodzieży zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienką. W trakcie nauki uczestnikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4%-7% średniej krajowej.

Zajęcia szkolne odbywają się z Zespole Szkół przy naszym Ośrodku, mieszczącym się we wspólnym kompleksie budynków. Młodzież kształci się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:

  • kucharz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • fryzjer

Nasi uczestnicy są pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, korzystać też mogą z pomocy psychologa.

 

Oprócz zajęć szkolnych młodzież ma możliwość uczestnictwa w innych aktywnych formach spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. Młodzież ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na bezpłatnych kursach zawodowych, poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności z zakresu tzw. ginących zawodów, jak i zawodów nowoczesnych. Nad realizacją tych zadań czuwają doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z działającego w Ośrodku Młodzieżowego Centrum Kariery.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania mieści się w Iwoniczu przy ul. Zadwór 5.

tel. 13 42 502 60, 13 42 502 66

www.podkarpacka.ohp.pl

Zapraszamy!

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane


12-10-2020