REKLAMA

PTTK: Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.
Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29
e-mail : inwestycje@bieszczadypttk.pl
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na zadanie pn.:
”Modernizacja pawilonu sanitarno-noclegowego na Campingu PTTK nr 150
w Ustrzykach Górnych”

Termin składania ofert – do dnia 28.06.2021 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: inwestycje@bieszczadypttk.pl.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów i warunków ich przeprowadzenia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, w dziale Inwestycji – w godz. 8:00 do 15:00, tel. 13 46 311 29, kom. 668 847 984.

Zapytania ofertowe wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych www.bieszczadypttk.pl i www.pttk.pl.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

22-06-2021