REKLAMA

Szukasz studiów II stopnia? Sprawdź propozycje WSPiA!

Kończysz studia pierwszego stopnia i chcesz nadal się rozwijać? WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma dla Ciebie kilka propozycji pozwalających m.in. na awans zawodowy lub zdobycie lepiej płatnej pracy. Mowa o studiach II stopnia i studiach podyplomowych. W WSPiA możesz wybrać studia II stopnia na dwóch kierunkach: „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Rekrutacja trwa do końca września.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 20 lat – kształci studentów na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” (na początku była to specjalność na kierunku „administracja”, później samodzielny kierunek). Dzięki temu teraz może zaproponować kandydatom na studia zajęcia z doskonałą kadrą specjalistów i praktyków, poszukiwane na rynku pracy specjalności oraz ciekawe i atrakcyjne zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy w wybranym zawodzie.

Studia II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” – to warto wybrać!

WSPiA w 2014 roku jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Dwa lata później mury WSPiA opuściły pierwsze osoby z tytułem magistra z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym przygotowaniu studiów z „bezpieczeństwa wewnętrznego” w WSPiA.

Kandydatom na studia WSPiA przedstawia atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną. Mogą oni wybrać jedną spośród 6 specjalności: służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe oraz NOWOŚCI: kryminalistyka i kryminologia i cyberbezpieczeństwo.

Studenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA, będą mogli przygotować pracę magisterską pod okiem wybitnych specjalistów, którzy zagwarantują wysoką jakość pracy dyplomowej. Studenci studiów II stopnia jako promotora mogą wybrać m.in.: prof. Andrzeja Zolla, b. Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, b. Ministra Sprawiedliwości, prof. Czesława Kłaka, członka Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii; Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, dr. hab. Andrzeja Zapałowskiego, eksperta z zakresu nauk wojskowych, dr. Roberta Bałdysa, b. pierwszego zastępcę komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce, dr. Pawła Chomentowskiego, b. zastępcę dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szefa bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+; podinsp. dr Annę Świerczewskią-Gąsiorowską z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSP w Szczytnie.

Studenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA tajników zawodu uczą się pod okiem najwyższej klasy fachowców głównie praktyków. Ćwiczenia i wykłady prowadza m.in.: gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki komendant wojewódzki Policji; gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej; mgr Grzegorz Świszcz, zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; bryg. Jan Ziobro, b. zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie; dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie; mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie; mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Na potrzeby kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” WSPiA zbudowała nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”. W tym budynku znajduje się m.in.: najnowocześniejsze w Polsce i doskonale wyposażone (za ponad 1 mln zł) Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, innowacyjne – pierwsze na Podkarpaci i trzecie w Polsce – laboratorium „Cyber Crime”, jedyny na Podkarpaciu uczelniany poligraf/wariograf, pierwsza na Podkarpaciu nowoczesna uczelniana strzelnica elektroniczna, pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią, sale do ćwiczenia różnych sztuk walki, siłownia oraz policyjny toru do testów sprawnościowych – przygotowujący m.in. do egzaminów wstępnych do policji.

Studia II stopnia na kierunku „administracja”

Dzięki praktycznemu podejściu do nauki i bogatemu doświadczeniu na kierunku „administracja” WSPiA może pochwalić się absolwentami zatrudnionymi w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące jej absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Wielu absolwentów studiów II stopnia na kierunku „administracja” w WSPiA pełni funkcje kierownicze oraz zajmuje inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Absolwentami tego kierunku są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy.

WSPiA rozwijając swoją ofertę dla kandydatów na studia, przygotowała wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji pozwalających zdobyć wszechstronne, podparte praktyką, wykształcenie. Tegorocznym kandydatom proponuje wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i oczekiwań kandydatów na studia: administracja celna i skarbowa, administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, administrowanie firmą, finanse i rachunkowość oraz NOWOŚĆ: ochrona informacji.

Dlaczego „administracja” w WSPiA?

Przede wszystkim przez ponad 20 lat WSPiA zdobyła ogromne doświadczenie i zbudowała doskonałą kadrę fachowców i praktyków. WSPiA jako jedyna uczelnia w Polsce zatrudnia aż 6 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in. prof. Ludwik Żukowski (sędzia NSA w stanie spoczynku, b. Prezes WSA w Rzeszowie), prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku) prof. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA), prof. Robert Sawuła (sędzia NSA).

Zajęcia na kierunku „administracja” prowadzą także m.in.: prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych), prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne), prof. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe), prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa), dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość), dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne), dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu), dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing), dr Marcin Marszałek (prawo gospodarcze), mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych).

Zajęcia prowadzi także doświadczona kadra praktyków związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów II stopnia WSPiA proponuje wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne. Dodatkowo na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” studenci uczestniczą m.in. w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych. Na studiach II stopnia na kierunku „administracja” studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

Inną ciekawą propozycją nowych zajęć praktycznych jest „Klinika Administracji” i „Klinika Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to student jest wykładowcą, który rozwiązuje kazusy, dyskutuje i uczy innych studentów. Wszystko oczywiście pod okiem doświadczonego praktyka, który pilnuje poprawności rozwiązania danego zadania. Aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Jedno czesne wiele możliwości

Główną zasadą w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej jest to, że Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za studia, a w jej ramach studenci otrzymują wiele dodatkowych możliwości własnego rozwoju. Warto tu także zaznaczyć, że studia II stopnia na kierunku „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA to najtańsza oferta na Podkarpaciu. Na innych uczelniach takie studia to wydatek prawie 8 tys. zł przez dwa lata. Tymczasem w WSPiA zapłacisz niewiele ponad 7 tys. zł. W tej cenie otrzymasz także Bon Edukacji Dodatkowej (BED), dzięki któremu jeden semestr wybranych studiów podyplomowych zrealizujesz za darmo! Bez dodatkowych opłat będziesz mógł także wybrać drugą specjalność lub drugi kierunek studiów!

Studia, które dają pracę

Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raportu o Ekonomicznych Losach Absolwentów (ELA). Raport pokazuje, że prawie 96 procent absolwentów studiów II stopnia w WSPiA (na kierunku „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”) znajduje pracę po ukończeniu nauki (II miejsce na Podkarpaciu). Absolwenci studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA zaraz po studiach mogą liczyć na pensję w wysokości 2700 zł, a poszukiwanie pracy etatowej zajmuje im niecałe 2 miesiące. W Przypadku absolwentów studiów II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” w WSPiA wynagrodzenie zaraz po ukończeniu nauki to około 2.400 zł, a na poszukiwaniu etatowej pracy spędzają niewiele powyżej miesiąca.

Co jeszcze proponuje WSPiA

Jeśli na wybranej przez kandydata specjalności nie zostanie utworzona grupa, to będzie on miał możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego. Będzie mógł także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Studenci mogą także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności. Co ważne – to wszystko bez dodatkowych opłat!

Szukasz informacji o studiach w WSPiA? Znajdziesz je pod numerami tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82, kom. 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

II tura rekrutacji zakończy się 29 września 2018 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

artykuł sponsorowany
materiały nadesłane
17-09-2018