REKLAMA

tvPolska.pl : Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO!

RZESZÓW / PODKARPACIE. Trwa 41. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj TRANSMISJĘ NA ŻYWO. Źródło: tvPolska.pl . Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa w 2021 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na nieruchomości położonej w Mielcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Zamek w Łańcucie na przedłużenie umowy najmu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.

13. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego.

14. Informacja ostanie realizacji prac – Audyt Krajobrazowy.

15. Sprawozdanie na temat rozwoju agroturystyki w województwie podkarpackim.

16. Informacja na temat rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim.

17. Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

18. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2021 r. Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa  Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych  jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego.

19. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 14 września 2021 r. do 6 października 2021 r.

20. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XL sesji w dniu 27 września 2021 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie sesji

źródło: tvPolska.pl

Kadr z filmu

25-10-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.