REKLAMA

Z PWSZ w Krośnie do Karpackiej Państwowej Uczelni

KROSNO / PODKARPACIE. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1 maja 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zmienia nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.

Przyjęcie nowych regulacji w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyodrębniło nową kategorię uczelni – Publiczna Uczelnia Zawodowa dla dotychczasowych PWSZ-ów. Kwestia ta została podjęta w ogólnouczelnianej dyskusji, zarówno w gronie pracowników, jak i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Zdecydowano, że należy przez nową nazwę podkreślić charakter szkoły i jej umocowanie formalno-prawne w systemie uczelni państwowych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na regionalne oddziaływanie struktur PWSZ i jego środowiska.

Wstępne dyskusje nad możliwościami zmiany nazwy, toczyły się w gronie władz Uczelni od początku roku akademickiego 2018/2019. Rektor przedstawił inicjatywę dotyczącą modyfikacji nazwy, odwołując się między innymi do zmiany nazwy dotychczasowej instytucji m.in. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) na Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ). Przyjęta nazwa podkreśla wysoki standard jednostki przez słowo „uczelnia”, publiczny dostęp do kształcenia przez słowo „państwowa” oraz regionalny charakter przez wskazanie jej lokalizacji i zasięgu oddziaływania (w Krośnie, Karpacka).

Poniżej przedstawiamy nowe logo oraz jego skrót, które będą oficjalnie używane od 1 maja.

Przez ponad 20 lat funkcjonowania Uczelni nazwa nie była zmieniana, dodany był jedynie patron, prof. Stanisław Pigoń. Obecna metamorfoza to temat przez długi czas dyskutowany, konsultowany z pracownikami Uczelni – mówi prof. Grzegorz Przebinda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Nowa nazwa i logo łączy stare z nowym. Uczelnia jest dumna z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, nie zmienia też struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania. Zmienia nazwę po to, by bardziej podkreślić swoje zakorzenienie w regionie i uczelniany charakter. W trudnej sytuacji pandemii uczelnia wywiązuje się ze swoich zadań dydaktycznych wzorowo, cały czas prowadząc skutecznie zdalne nauczanie.

Zapraszamy do oglądnięcia Filmu promującego Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie
http://www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,2105,karpacka-panstwowa-uczelnia-w-krosnie.html

materiały nadesłane
tekst sponsorowany
30-04-2020

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.