REKLAMA

Zabezpieczenie granicy państwowej. Nepotyzm w spółkach skarbu państwa (TRANSMISJA)

tvPolska.pl : Dziś (29 bm.) drugi dzień 40. posiedzenia Sejmu obecnej kadencji. Publikujemy porządek dzienny obrad i zapraszamy do oglądania TRANSMISJI NA ŻYWO.

Porządek obrad – 29 października 2021.

1. Pytania w sprawach bieżących

2. Informacja bieżąca

3. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1661 i 1669) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Zbigniew Babalski.

4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1631) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– uzasadnia Minister Zdrowia.

5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druki nr 1136, 1317, 1355 i 1548) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.

6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza (druki nr 1351 i 1600) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.

7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1711 i )*
– sprawozdawca poseł

8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1712 i )*
– sprawozdawca poseł

9. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1710 i )*
– sprawozdawca poseł

10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (druki nr i ) – punkt bezprzedmiotowy w związku z niezgłoszeniem poprawek przez Senat*

11. Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr i ) – punkt bezprzedmiotowy w związku z niezgłoszeniem poprawek przez Senat*

12. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (druki nr 1687 i )*
– sprawozdawca poseł

13. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu negocjacji z Republiką Czeską w kontekście postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów

14. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów o skali nepotyzmu w spółkach skarbu państwa

15. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej

16. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie przymuszania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w eksperymencie medycznym zwanym szczepieniami przeciwko COVID-19 i praktykowanej bezprawnej, niekonstytucyjnej, nieregulaminowej dyskryminacji niezaszczepionych

17. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

18. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia

19. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

20. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

21.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

22. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

23. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

24. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 918)

25. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

26. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

27. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 919)

28. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druk nr 646)

29. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 582)

30. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 580)

31. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436)

32. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1226)

33. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o senackim projekcie ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 1019) (druki nr 1019 i 1217)ZOBACZ RÓWNIEŻ:

AWANTURA W SEJMIE: „Ruch LGBT dąży do obalenia naturalnego porządku i wprowadzenia terroru” / tvPolska.pl

29-10-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.