REKLAMA

DETEKTYW W SANOKU – podejmę każde, nawet najtrudniejsze zlecenie!

Biuro Detektywistyczne INVIGILIX z siedzibą w Sanoku przy ul. Grzegorza 6, to w pełni profesjonalne biuro detektywistyczne, założone z myślą o pomaganiu ludziom w trudnych sprawach. Dewiza biura brzmi następująco „Detektyw – człowiek z licencją na pomaganie”.

Oferta jest skierowana do osób prywatnych, jak również do podmiotów biznesowych. Katalog realizowanych usług jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

Sprawy rodzinne i osobiste:

 • pomoc przy sprawach rozwodowych,
 • wykrywane zdrady małżeńskiej i partnerskiej,
 • ustalanie składników majątkowych,
 • obserwacja osób małoletnich, ich kontaktów społecznych i środowiskowych w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń (tylko na zlecenie opiekunów prawnych),
 • sprawdzanie opiekunek i opiekunów dla dzieci, jak również osób starszych.

Obserwacja:

 • obserwacja osób,
 • obserwacja miejsc, lokali, posesji, itp.,
 • monitoring GPS,
 • nadzór obserwacyjny nad lokalem i posesją w czasie nieobecności właścicieli.

Ustalenia osobowe:

 • ustalanie miejsc zamieszkania, a także przebywania osób,
 • sprawdzanie przeszłości osób,
 • wywiady środowiskowe,
 • sprawdzanie wiarygodności osób,
 • ustalanie właściciela numeru telefonu.

Sprawy karne i sądowe:

 • zbieranie materiałów dowodowych do aktualnie prowadzonych jak też i przyszłych postępowań karnych oraz spraw sądowych,
 • zbieranie materiałów do spraw związanych z mobbingiem, stalkingiem, a także nękaniem, znęcaniem, złośliwym niepokojeniem, groźbami, itp.,
 • informatyka śledcza.

Poszukiwania:

 • poszukiwanie osób, w tym osób zaginionych,
 • poszukiwanie zaginionych zwierząt domowych,
 • poszukiwanie rzeczy skradzionych, a także zagubionych.

Ochrona prywatności, wizerunku, działania przeciwinwigilacyjne:

 • wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach, pojazdach i innych miejscach,
 • kontrobserwacja (wykrywanie obserwacji), jak również inne działania „przeciwinwigilacyjne”,
 • zabezpieczenie przeciwinwigilacyjne spotkań towarzyskich, prywatnych uroczystości, itp.

Usługi w biznesie:

 • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów biznesowych,
 • zabezpieczenie przeciwinwigilacyjne narad, spotkań biznesowych,
 • wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach, pojazdach i innych miejscach,
 • sprawdzanie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników,
 • sprawdzanie uczciwości i wiarygodności pracowników,
 • sprawdzanie kandydatów na pracowników,
 • wykrywanie kradzieży i przywłaszczeń pracowniczych.

Katalog usług oczywiście nie jest zamknięty. Biuro realizuje inne możliwe działania, w tym niekonwencjonalne, do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Teren działania Biura Detektywistycznego INVIGILIX obejmuje między innymi miejscowości i tereny powiatów: Sanok, Lesko, Brzozów, Ustrzyki Dolne, Krosno, Jasło, Przemyśl, Rzeszów, obszar Bieszczadów oraz województwo podkarpackie. W razie potrzeby i konieczności wynikającej z konkretnego zlecenia, istnieje możliwość realizacji usługi na terenie całej Polski.

W czasie realizacji zleceń Biuro Detektywistyczne INVIGILIX stosuje tylko i wyłącznie metody działań dozwolone i dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002 nr 12 poz. 110 z późn. zm.) i pozostałym polskim prawodawstwem.

Usługi wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu technicznego, z najwyższą starannością, profesjonalizmem, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

Usługi prowadzone są na podstawie licencji nr 0003913 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA pod numerem RD-72/2020. Biuro posiada ustawowo wymagane ubezpieczenie OC na sumę 15000 Euro.

Każdorazowo przyjęcie zlecenia i podpisanie ze zleceniodawcą umowy na wykonanie usługi detektywistycznej, poprzedzone jest szczegółową rozmową z klientem z uwzględnieniem jego oczekiwań. Na podstawie analizy przekazanych informacji, wyceniany jest koszt danej usługi. W związku z powyższym Biuro Detektywistyczne INVIGILIX nie wprowadza sztywnego cennika. Koszt usługi określamy indywidualnie do każdej sprawy, z uwzględnieniem: przewidywanych do zaangażowania sił i środków, czasu realizacji, oczekiwań, preferencji, a także możliwości zleceniodawcy. Wstępna rozmowa i konsultacje przed podpisaniem umowy o świadczenie usług detektywistycznych są oczywiście bezpłatne. Po wykonaniu usługi zleceniodawca otrzymuje szczegółowe sprawozdanie z realizacji sprawy wraz z pełną dokumentacją. Zebrany podczas działań materiał, może być wykorzystany jako dowód w postępowaniu karnym i sądowym.

Z uwagi na realizowane zlecenia i pracę w terenie, sugerowany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 796 737 123 lub mailowy kontakt@invigilix.pl w celu umówienia terminu spotkania z gwarancją pełnej dyskrecji.

Siedziba biura:
Sanok, ul. Grzegorza 6

tel. 796 737 123
e-mail: kontakt@invigilix.pl

www.invigilix.pl

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

06-10-2020

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.